تعطیلات میانه خردادماه تاثیری بر وضعیت آلاینده های هوای تهران نداشته به طوری که با وجود حدود دو روز تعطیلی و خلوت بودن تهران، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، تهران را در آستانه شرایط بسیار ناسالم قرار دادند.

به گزارش بورس، هر چند که امروز هم با وجود تعطیلات سپری شده تهران کماکان در شرایط ناسالم است. شاخص آلاینده های هوای تهران دیروز در حالی خبر از قرار گرفتن پایتخت در یک قدمی شرایط «بسیار ناسالم» خبر دادند که امروز هم هوای تهران در شرایط ناسالم است و این شاخص که دیروز روی عدد ۱۹۱ ایستاده بود امروز عدد ۱۲۶ را نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران، وضعیت آلودگی ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون هم در روزهای اخیر در وضعیت مناسبی نیست، به طوری که این آلاینده که این اواخر به ندرت از ۶۰ و ۷۰ بالاتر می رفت، امروز به ۸۵ رسیده است تا ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون هم آرام آرام به جمع آلاینده هایی که تهران را به شرایط ناسالم می برند، اضافه شود. اما بالا رفتن شاخص ها تنها محدود به ذرات معلق نیست، مونوکسید کربن هم که در تمامی روزهای سال ۹۰ در شرایط پاک قرار داشته و به ندرت رقمی بالای ۲۸ را تجربه کرده است، امروز با قرار گرفتن روی عدد ۴۰، زنگ خطر قرار گرفتن تهران در شرایط سالم به لحاظ این آلاینده را به صدا درآورد.

بر اساس استانداردها، اگر شاخص آلاینده ای بین ۰ تا ۵۰ باشد، هوا به لحاظ آن آلاینده در شرایط پاک است. بین ۵۰ تا ۱۰۰، شرایط سالم را نشان می دهد، از ۱۰۰ تا ۲۰۰، وضعیت هوا ناسالم است و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرایط بسیار ناسالم است. بالاتر از ۳۰۰ شرایط اضطرار را نشان می دهد که در آن تعطیلی شهر در مواردی اجتناب تاپذیر است.

حالا مسئولین دست به کار شدند و جلسه اضطراری آلودگی هوا را تشکیل دادند این جلسه که ساعت ۶ بعدازظهر ديروز تشکیل شد به گفته معاون عمرانی استاندار تهران قرار است راهکاری برای خروج از این وضعیت بحرانی بیابد محمدرضا محمودی می گوید: تا روز چهارشنبه ذرات معلق در شهر تهران افزایش خواهد یافت و امروز در کمیته اضطراری آلودگی هوا برای جلوگیری از افزایش ذرات معلق تصمیماتی اتخاذ میشود. وی ادامه داد: در کمیته اضطراری امروز در خصوص طرح زوج و فرد کردن موتورسیکلتها و ارسال پیشنهاد آن به شورایعالی ترافیک تصمیمگیری خواهد شد.