عصرایران - در حالی که بر اساس باورهای عجیب و غریب حجتیه جدید ، قرار بود امام زمان (عج) ، ۱۴ خرداد امسال در عربستان ظهور کند ، این اتفاق رخ نداد و نیمه خرداد بدون هیچ رویدادی در زمینه ظهور،سپری شد.

بر اساس پیشگویی های مرشدان جریان حجتیه جدید، قرار بود در ۱۴ خرداد همزمان با ظهور امام زمان(عج)، نیابت فقها - که متعلق به دوران غیبت است - منقضی شود و شیعیان مستقیماً با خود ولی عصر(عج) مرتبط باشند.

همچنین در ادعایی دیگر که جن گیران و پیشگویان این فرقه مطرح کرده بودند، روز ۱۳ یا ۱۴ خرداد، قرار بود بلایی سهمگین در تهران نازل شود. این مساله به حدی برای این جریان مهم و جزو باورهای غیبی آنان بود که سایت متعلق به آنان، قبل از تعطیلات نیمه خرداد، در خبری فوری از مومنان درخواست کرد با توجه به در پیش بودن بلا، دست به دعا بردارند. این سایت همچنین در این ایام فعالیت خود را متوقف کرد و اعضای آن به مناطقی خارج از تهران رفتند تا در صورت بروز حوادثی مانند زلزله که مرشدهای مدعی ارتباط با اجنه خبرش را داده بودند، جان سالم به در برده باشند!

جالب اینجاست که لیدرهای این فرقه منحرف در حالی مریدان خود را با این گونه پیشگویی ها و ادعای اتصال به عالم غیب و … می فریبند که خود با سوء استفاده از موقعیت های سیاسی و اقتصادی شان، از کیسه مردم کاسبی های میلیاردی می کنند.

حال با توجه به این که نه امام زمان(عج) ظهور کرد و نه در تهران زلزله و سیل و توفان آمد، باید دید پرده های بعدی این سناریوی عوامفریبانه چه خواهد بود و مدعیان غیب گویی چه توجیهی برای عدم تحقق پیشگویی های «مثلاً جن " خودشان خواهند بافت و مریدانشان را تحمیق خواهند نمود؟!

تکمیلی:

فرقه انحرافی در پی عدم تحقق وقوع بلا در روزهای ۱۳ و ۱۴با اعلام ۵تاریخ جدید نزول بلا از مومنین خواست همچنان برای دفع بلا دعا کنند سایت این فرقه همچنین اعلام کرده که تاریخ های جدید نزول بلا متعاقبا اعلام خواهد شد!