ایرنا،هواشناسي استان تهران در پيش بيني خود از وضعيت هواي استان تا پايان روز پنجشنبه گفت كه احتمال مي دهد روز پنجشنبه تهران شاهد رگبار باشد .
دماي هواي تهران تا روز پنجشنبه بين ۲۴تا ۳۷درجه سانتي گراد بالاي صفر پيش بيني شده است.