سردار احمدرضا رادان در نشست خبری روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد حمله اراذل و اوباش به یک روحانی در خیابان شریعتی تهران که در حال امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: دو خانمی که در محل حادثه حضور داشتند به علت پوشش نامناسب مورد هجمه اراذل و اوباش قرار گرفته که این دو خانم در اختیار پلیس هستند.

وی افزود: دو متهم پرونده که به روحانی حمله کرده و باعثنابینایی یکی از چشمهایش شده اند شناسایی شده و بزودی دستگیر می‌شوند.

سردار رادان، این روحانی را جانباز امر به معروف و نهی از منکر خطاب کرد و افزود: ایکا ش خبرنگارها پوشش نامناسب این خانمها را میدیدند ولی نیروهای اطلاعاتی و اداره آگاهی تیمهای مشترکی برای پیگیری پرونده تشکیل داده و پرونده پس از تکمیل به مقام قضائی داده میشود.