البته برخی کارشناسان نیز با ابراز تردید در این مورد گفته اند ممکن است داروی جدید باعث شود تا همه جای بدن فرد تاس مو در بیاورد و آنوقت فاجعه خواهد شد.

دیلی میل نوشت: این ژن که باعثتولید بی اندازه مو روی صورت و سایر اعضای بدن انسان می شود، بسیار نادر بوده و طی ۳۰۰ سال گذشته تنها روی بدن ۵۰ نفر در جهان گزارش شده و به ثبت رسیده است.

دانشمندان از این رو با کشف این ژن نایاب از روی بدن صورت گرگی ها(افرادی که به این عارضه مبتلا هستند صورت گرگی نامیده می شوند) می خواهند دارویی را بسازند که باعثرشد مو روی سر افراد تاس شود.

اگر این دارو جواب دهد در واقع مشکل تاسی برای همیشه حل خواهد شد. به همین دلیل دانشمندان با پیدا کردن ژن تلاشهای خود دو چندان کرده تا بتوانند داروی رشد مو را از طریق این ژن به تولید انبوه برسانند.

البته برخی کارشناسان نیز با ابراز تردید در این مورد گفته اند ممکن است داروی جدید باعثشود تا همه جای بدن فرد تاس مو در بیاورد و آنوقت فاجعه خواهد شد. از طرف دیگر کسی نمی تواند تضمین دهد که قسمت تاس سر که سالهاست رشد خود را از دست داده بتواند واکنش طبییعی به دارو نشان داده و تولید مو کند.

بهر حال کشف این ژن و ابراز ایده ساخت داروی ضد کچلی خیلی ها را امیدوار کرده است.