رسانههاي رسمي آمريكا اعلام كردند كه يك زن پس از انجام عمل جراحي بر روي دندانش به لهجه اروپايي حرف ميزند.

یکی از کارشناسان زبان‌شناسی دانشگاه آمریکا دراین‌باره به رسانه‌های رسمی این کشور عنوان کرد: این زن ۵۶ ساله پس از انجام عمل جراحی بر روی دندان به یکباره لهجه اروپایی پیدا کرد. علت تغییر لهجه این زن هنوز مشخص نشده است.

به گزارش ايسنا، اين زن كه نامش فاش نشده است در مصاحبهاي با پايگاه اطلاعرساني شورتنيوز يادآور شد: من هرگز به اروپا سفر نكردهام. پزشكان به من گفتند كه به سندروم لهجههاي خارجي مبتلا شدهام، در حالي كه اين سندروم در تعداد كمي از افراد بروز ميكند.