سردار احمدرضا رادان روز سه شنبه در نشست خبری از آغاز تشدید طرح برخورد با بدپوششی و آلودگی صوتی در کشور خبر داد و افزود: با آغاز فصل تابستان دغدغه های مسئولین، مردم و علما در موضوع بدپوششی بیشتر می شود و آنها توقع دارند نیروی انتظامی سهم خود را ادا کند.

به گزارش مهر، وی گفت: نیروی انتظامی در برخورد با این افراد کوتاه نیامده است بلکه با مشاهداتی که در سطح کشور انجام شد کمی به دلیل مناسب بودن حجاب برخوردها را کمتر کرد ولی اخیرا این مسئله پررنگ تر شده که از ۲۵ خرداد طرح مقابله با بد پوششی در کشور تشدید می شود.

جانشین فرماندهی ناجا ادامه داد: لباس تنگ برای زنان و مردان، روسریهایی که از دو طرف موی زنان پیدا باشد، مانتوهای کوتاه، لباسهای زننده و نمادهایی که نشان دهنده جریانهای انحرافی و گروههای شیطان پرستی است برای مردان جزء ملاکهای بدپوششی بوده که با آنها برخورد می شود. همچنین تمامی تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارای مجوز و زیرزمینی که در حوزه پوشاک فعال هستند شناسایی شده و در مورد تولید البسه زننده به آنها اخطار داده شده است. از ۲۵ خرداد به بعد در صورت تولید یا توزیع اداره اماکن با آنها برخورد می کند.

سردار رادان از حضور تیمهای ویژه موتور سوار، راهنمایی و رانندگی و انتظامی در بزرگراهها و بلوارها خبر داد و افزود: با خودروهایی که راننده یا سرنشینان آن حجاب را رعایت نکنند برخورد کرده و خودرو به مدت یک هفته توقیف و افراد بدحجاب به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده و پس از ارشاد و مشاوره سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نیروی انتظامی به عنوان سابقه انتظامی لحاظ می شود که البته جزو سابقه سوء نیست.

وی با اشاره به اینکه افراد بدپوشش ۴ برابر بیشتر از افراد با حجاب توسط اراذل و اوباش مورد مزاحمت قرار می گیرند، گفت: از ۲۵ خرداد حتی با افرادیکه در داخل خودرو یا در کوچه و خیابان و پارکها اقدام به سگ گردی می کنند هم برخورد می شود.

سردار رادان از تبدیل شدن برخی از نقاط استانهای شمالی به حیات خلوت ناهنجاریها خبر داد و افزود: با آغاز تعطیلات تابستانی برخی از افراد در سواحل شمالی کشور شئونات اسلامی را رعایت نکرده و اقدامات ناهنجاری انجام می دهند که نیروی انتظامی با استفاده از نیروهای کمکی، استانهای گیلان و مازندران را تحت پوشش کامل طرح تشدید امنیت اخلاقی قرار می دهد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در پاسخ به این سئوال که این طرح موجب بازتاب منفی از سوی رسانه های بیگانه است، گفت: جو سازی خارجی توام با این ماموریت است و نیروهایی که اعم از زن و مرد در این طرح مجری هستند آموزشهای ویژه ای را در برخورد با افراد بدپوشش گذرانده اند تا حقوق شهروندی همراه با ادب واحترام و تکریم محقق شده و از سوی دیگر تکلیف شهروندی هم باید توسط شهروندان در احترام با مامورین محقق گردد.

وی افزود: نیروی انتظامی از ۲۵ خرداد پلیس پاک را تشکیل داده و همچنین در طول جاده ها و راههای برون شهری هم به معضل بدپوششی توجه می شود.