گروه اجتماعی- تامین بودجه ۳هزار اتوبوس گازسوز در ناوگان شهری موضوعی است که در جلسه شورای شهر تهران برای دومین بار اما از سوی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر عنوان شد. اما آنچه که در این خصوص اهمیت دارد تامین منابع مالی برای امنیت این اتوبوس هاست.


چند هفته پیش بود که سید جعفر هاشمی تشکری و محسن سرخو در این خصوص اظهار نظر های متفاوتی را داشتند به طوری سرخو عضو شورای شهر تهران معتقد است اگر این اتوبوس ها خطر آفرین و ارابه مرگ هستند باید شهرداری از موعد اول زمان بازدید دوره ای این مخازن گاز شورا را در جریان قرار می داد. اما امروز قول مساعد رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر برای تامین منابع ۶۰ میلیارد تومانی تست دوره ای این مخازن گاز واکنش محسن سرخو را برای دومین بار در صحن علنی شورای شهر به همراه داشت.

عضو و رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران به خبرنگارافکارنیوزگفت: موضوعی مبنی بر این از جانب شهرداری اعلام نشده است در حالی که باید شهرداری از شورا بخواهد.

وی در واکنش به مطرح شدن موضوع از سوی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در جلسه شورای شهر، بیان داشت: این بحثاز نظر من کارشناسی شده نبود و شهرداری کار کارشناسی هم نکرده است.

سرخو افزود: اگر شهرداری ۳هزار اتوبوس دارد که ارابه مرگند و بمب ساعتی اند شهرداری از روز اول تخلف کرده که این اتوبوس ها را در ناوگان به کار برده است.

وی با بیان اینکه این بحثها غیر کارشناسی شده است، ادامه داد: شهرداری نمی تواند مردم را در معرض مرگ قرار بدهد. این جزو تکالیف شهرداری نیست که این کار را بکند. شهرداری باید راهکار می داد و برای راهکارش درخواست تامین بودجه می کرد تا شورا این بودجه را تصویب کند.

شهروندان هرگونه تخلف در نرخ کرایه های حمل و نقل را گزارش دهند

عضو و رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران همچنین هرگونه افزایشی خارج از مصوبه شورا در خصوص کرایه حمل و نقل عمومی غیر قانونی دانست و تاکید کرد: مردم با تماس از طریق سامانه ۱۳۷ یا ۱۸۸۸ شکایت خود را از هر گونه تخلف از سوی رانندگان تاکسی و اتوبوس در ناوگان حمل و نقل اعلام کرده و یا با شورای شهر تهران مکاتبه کنند و حتما برخورد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری روی نرخ ها نظارت دارد و ممکن است برخی تاکسیران ها جایی تخلف کنند که الزاما باید شهروندان اطلاع رسانی کنند و شهرداری هم قاطعانه برخورد خواهد کرد.