روزنامه کیهان در ستون کیهان و خوانندگان به نقل از یک مخاطبش پیرامون جریان انحرافی و دولت نوشت:
پيشنهاد مي كنم براي نجات دولت از انحراف عده معدودي از اطرافيان، تمام دلسوزان و دوستداران رئيس جمهور در آغازين روزهاي ماه مبارك رجب المرجب ختم قرآن بگيرند.