"موسی غضنفرآبادی" با ابراز تاسف ازوقوع حادثه شب گذشته خیابان شریعتی تهران که منجر به زخمی شدن یک روحانی به دلیل اقدام برای نجات یک دختر جوان از چنگال اراذل و اوباش که قصد ربایش او را داشتند گفت: درزمان بروز چنین حوادثی هر یک از مردم خود یک پلیسی باشند و اطلاعات را به موقع به پلیس بدهد تا پلیس بتواند به موقع اقدام کند.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم بم در مجلس افزود: پلیس باید ابزار کارش را مدرن‌ترکند تا در زمانی که در جایی اعلام جرم می‌شود سریع‌تر اقدام کند.

وی اظهارات احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامیکه بد حجابی راعامل وقوع این حادثه دانسته بود قابل قبول ندانست و گفت: هیچ شهروندی نباید مورد تعرض قرار گیرد و این توجیه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که بگوییم چون خودش وضعیت نامطلوبی داشته مورد تعرض قرار گرفته است.

غضنفرآبادی تصریح کرد: پلیس باید به وظیفهای که برای او معیین شده است به خوبی عمل کند، ما قصد تضعیف پلیس را نداریم اما دوست نداریم پلیس ضعیف داشته باشیم، پلیس مقتدرانه و با جدیت کار خود را انجام دهند تا مجرمین از پلیس حساب ببرند.