زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده ارائه كرد.

به گزارش فارس، این زن در حضور قاضی این شعبه با اشاره به اینکه ۱۲ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد و دیگر حاضر به ادامه زندگی با شوهر خسیسم نیستم، گفت: شوهرم آنقدر خسیس است که طی این ۱۲ سال یک مسافرت مشهد هم ما را نبرده است و وقتی از پول خرج کردن و تفریح صحبت می‌کنیم، حال و هوایش تغییر کرده و بسیار عصبی می‌شود.

وی با بیان اینکه ما یک فرزند ۴ ساله داریم، ادامه داد: ‌ خانواده‌ام بارها در خصوص اموال دنیایی و زندگی راحت همراه با رفاه و تفریح، با شوهرم صحبت کردند ولی او هر بار خسیس‌تر می‌شود؛ این خساست باعثبیماری قلبی او شده و در حال حاضر در حال درمان بیماری خودش است.

مرد در دادگاه خانواده حاضر شد و با بیان اینکه همسرم به دنبال بهانه‌ای برای جدایی است، گفت: همسرم می‌داند که بیماری قلبی دارم ولی با این حال چنین برخوردی با من دارد و مرا به دادگاه کشانده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ گاه از خرج زندگی و تفریح همسر و فرزندم کم نگذاشته‌ام، افزود: همسرم را طلاق نمی‌دهم و از او می‌خواهم با اخلاقم کنار آمده و در چند سال باقی مانده از عمرم، در کنارم بماند.

مرد با بیان اینکه می‌دانم کمی اقتصادی فکر می‌کنم و در خصوص پول و خرج کردن آن حساس هستم ولی با این همه، از خرج زندگی و تفریح برای خانواده‌ام کم نگذاشته‌ام، تأکید کرد: همسرم را طلاق نمی‌دهم و حاضرم او را دائم به مسافرت ببرم.

زن بار دیگر در برابر قاضی این شعبه بیان کرد: ‌ می‌خواهم از شوهرم جدا شوم تا بتوانم کمی به تفریح خود برسم چرا که از زمانی که با او ازدواج کرده‌ام، یک مسافرت هم نرفتم و دائم در خانه به کارهای منزل می‌رسم.

قاضی این پرونده بعد از شنیدن صحبتهای زن و مرد، حكمی مبنی بر طلاق صادر نكرده و آن دو را به مصالحه دعوت كرد.