به گزارش افکارنیوز، بر اساس این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار ۱۶۵ هزار ریال، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و ۲۶۰ هزار یال، ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان ۳۳۰ هزار ریال، ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ۳۷۰ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار ۱۴۰ هزار ریال و کارشناس پروانه دار ۱۲۵ هزار ریال است.