به گزارش افکارنیوز، بازپرس سپیدنامه پس از تکمیل تحقیقات و اخذ دفاعیات متهم، پرونده شهادت علی خلیلی طلبه ناهی از منکر را با تعیین اتهام قتل عمد برای متهم و برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.

پس از ارجاع این پرونده، شعبه ۱۱۳ به ریاست قاضی اصغرزاده برای رسیدگی به پرونده تعیین شده است که قرار است جلسه محاکمه در تاریخ ۱۲ خردادماه امسال برگزار شود. هنوز برگزاری علنی جلسه محاکمه تعیین نشده است.