به گزارش افکارنیوز، سردار باقر زاده در احوالات آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نقل می کند:

آن موقع تهران گاز کشی نشده بود و مردم از کپسول گاز استفاده می کردند. منزلشان هم در این جایی که الان دفتر حفظ و نشر آثار ایشان است قرار داشت.

یکی از دوستانم می گفت یک بار که ماشین گاز داخل کوچه ایشان آمد و کم کم داشت می رفت من دیدم که حاج آقا کپسول گاز را دستش گرفته و دارد دنبال ماشین گاز می دود!

اصلا برایشان کسر شان نبود که کارهای مربوط به خودشان را خودشان انجام دهند.