به گزارش افکارنیوز، پزشکان در انگلیس تاکنون زبان این کودک دختر را ۳ مرتبه عمل جراحی کرده اند تا نقص ژنتیکی او را برطرف کنند.

" اولیوا جلیس " از حالتی نادر رنج می برد که از هر ۱۵ هزار کودک در انگلیس یکی به آن دچار می شود.

پدر ۴۰ ساله و مادر ۲۹ ساله این کودک از بیماری او شگفت زده شدند اما با انجام سه عمل جراحی تاحدودی از حجم زبان او کاسته شد.