به گزارشافکارنیوز،جعفر بای محقق آسیب‌های اجتماعی گفت: رفتار انسان‌ها باید متناسب با رویدادی باشد که برای او خوشایند یا ناخوشایند است ازدواج نماد نشاط و شادمانی انسان‌هاست زیرا مرحله رشد و تعالی در زندگی حساب می‌شود اما طلاق به عنوان مغضوب‌ترین حلال شرعی که مایه فروپاشی خانواده و نابسامانی زندگی می‌شود نمی‌تواند پیام آور خوشی و نشاط و برگزاری جشن شود.

وی ادامه داد: امروزه متاسفانه برخی از انسان‌ها که برای رفتار خویش هیچ توجیهی قائل نیستند و صرفا به خوشی و شادی خویش می‌اندیشند، جشن طلاق نیز برگزارمی‌کنند.

بای گفت: انسان‌هایی که اعتقاد دینی ندارند و بیگانه با آداب و رسوم و سنن ایرانی هستند و چنین کاری انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به افرادی که برای رهایی از افسردگی، جشن می‌گیرند گفت: این شادی و شادمانی تصنعی است و پایدار نیست و در واقع این کار خود فریبی است و نمی‌تواند افسردگی را بهبود بخشد.

وی ادامه داد: ملاقات‌های خانگی و سفر با افراد آسیب دیده تاثیر بهتر و پایدارتری نسبت به جشن دارند.

وی با بیان این که علت وجودی جشن طلاق فرد مداری و خود خواهی افراطی و رفاه طلبی می‌باشد گفت: چنین رفتارهای کورکورانه و تقلید گرانه در کشوری که چنین باورهای دینی و اجتماعی دارد باعثتشویق جوانان بی‌تجربه به طلاق و سست شدن بنیان خانواده می‌شود.

بای در آخر گفت: خانوادهها و مسئولان فرهنگی و تربیتی باید با برگزاری جشن طلاق به شدت مخالفت کنند.