به گزارش گروه اجتماعیافکارنیوز؛احمد دنیامالی با ارائه گزارش حادثه اسکانیا در بزرگراه آزادگان بار دیگر از خطر ۳ هزار اتوبوس گاز سوز در شهر تهران خبر داد و گفت: نگران ۳۰۰۰ اتوبوسی هستیم که هر کدام به طور متوسط هفت کپسول حمل می‌کنند و اکثر آنها سنشان بیش از حد است.

وی افزود: باید تا به امروز کل مخازن گاز را تست می‌کردیم، در حالی که این امر انجام نشده است و اختلاف نظرهایی در این زمینه در مورد بحثهزینه‌ها و پرداخت آن توسط وزارت کشور وجود دارد.

به گفته رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ۶۲ درصدی از مجموع اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی تهران به بخش خصوصی سازی شده‌اند.

وی جان مردم را مهمتر از هر مسئلهای دانست و اظهار کرد: دو اتوبوس را تست کردهایم و باید بگویم که انفجار حاصل از تست اتوبوسها وحشتناک بوده و رفع خطر این موضوع ۶۰ میلیارد تومان اعتبار میخواهد و ما به عنوان اعضای شورای شهر حاضریم طرح دو فوریتی را در مورد منابع بودجه لحاظ کنیم تا بحث ایمنی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد توجه قرار گیرد.