به گزارشافکارنیوز،علی‌اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت و احوال کشور با اعلام جدیدترین آمار ولادت در دو ماهه نخست سال اظهارداشت: تعداد ۲۳۵ هزار و ۶۸۷ واقعه ولادت در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است که از این تعداد ۱۸۱ هزار و ۵۲۳ واقعه ولادت مربوط به جامعه شهری و تعداد ۵۴ هزارو ۱۶۴ واقعه مربوط به جامعه روستایی کشور می‌باشد.

وی همچنین بیشترین ولادت‌ها را در بین پسران دانست و افزود: پسران تعداد ۱۲۱ هزارو ۲۸۸ واقعه ولادت را به خود اختصاص دادند و همچنین ۱۱۴ هزارو ۳۹۹ واقعه ولادت مربوط به دختران است که در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت گردیده است.

علی اکبر محزون استان‌های تهران، خراسان رضوی و خوزستان را دارای بیشترین ثبت واقعه ولادت خواند و خاطر نشان کرد: استان تهران با سی هزارو ۶۴ واقعه و استان خراسان رضوی با ۲۳ هزارو ۵۱۸ مورد و نیز استان خوزستان با ۱۶ هزارو ۸۶۶ واقعه دارای بیشترین ولادت در سطح کشور بودند.

وی تصریح کرد: کم ترین ولادتها مربوط به استان ایلام با ۱ هزارو ۶۲۳ واقعه و نیز استان سمنان با یک هزارو ۶۳۸ واقعه و همچنین استان کهگلویه و بویراحمد با دو هزارو ۲۹۸ واقعه می باشند که در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شدهاند.