به گزارشافکارنیوز، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کلیه اعتراضات داوطلبان در رابطه با سوالات آزمون دقیقاً توسط بسیاری از اساتید مورد بررسی قرار گرفت، هیچ سوالی حذف نشد، تنها ۳ سوال با توجه به منابع مختلف ۲ گزینه ای شد و در ۳ سوال گزینه صحیح تغییر کرد و نمره کل بر این اساس تهیه شده است.

کلید نهایی سوالات در گروه A، گروه B، گروه C، گروه D تهیه شده است و داوطلبان امکان مشاهده آن را دارند.

کارنامه علمی داوطلبان چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی حاوی نمره و رتبه کل داوطلب(بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنسیت) در آزمون است.

مطابق اصلاحیه ماده ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی، مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شده است ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی به داوطلبان بومی واجد شرایط مناطق محروم اختصاص یابد. به همین منظور در اسرع وقت ضوابط و شرایط متقاضیان استفاده از این سهمیه ها به اطلاع داوطلبان رسانده می شود تا افرادیکه موفق به کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز شده اند نسبت به انتخاب یکی از سهمیه های آزاد، مناطق محروم، رزمندگان یا جانبازان مطابق با ضوابط موجود اقدام کنند.

همچنین افراد متقاضی سهمیه های مازاد استعداد درخشان، بورسیه نیروهای مسلح یا اتباع خارجی نیز می توانند نسبت به انتخاب سهمیه مورد نظر اقدام کنند.

چهل و یکمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور ۱۵ هزار و ۴۵۴ داوطلب به طور همزمان در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۹ شهر برگزار شد که از این تعداد ۷ هزار و ۸۵۸ نفر مرد و ۷ هزار و ۵۹۶ نفر زن بودند.