به گزارشافکارنیوز،در سال گذشته هزار و ۸۱۸ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.این درحالیست که در سال ۹۱ تعداد مراجعان برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) هزار و ۶۸۴ نفر بود که این رقم رشد ۸ درصدی متقاضیان در سال ۹۲ رانشان می دهد.