به گزارشافکارنیوز،عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، با بیان اینکه ما درس شکوه همسرداری نداریم، ادامه داد: با تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی درس " بهداشت جمعیت و خانواده " در دانشگاهها تدریس می شود و در آن به مسائل همسرداری نیز اشاره شده است.

وی اضافه کرد: کتاب هایی از سوی شورای برنامه ریزی برای این منظور تدوین شده و اساتید دانشگاهها به فراخور کلاس درس و دانشگاهی که در آن تدریس می کنند از این کتاب ها یا جزوه های خود که در آن به مسائل مدنظر این عنوان اشاره شده، می پردازند.

به گفته نوه ابراهیم، این درس دو واحد نظری اختیاری است که صرفا در مقطع کارشناسی تدریس می شود.

وی خاطرنشان کرد: این درس در معدل تاثیر می گذارد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم در ارتباط با همکاری دانشگاه آزاد با این دفتر در خصوص تدریس این درس در کلاس های دانشگاه آزاد اظهار داشت: ما عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد هستیم و این دانشگاه نیز با هماهنگی وزارت علوم این درس را به دانشجویان ارائه می دهد.