به گزارشافکارنیوز،بندر«خرمشهر»در استان خوزستان، از آبان ماه سال ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۱، در میان مردم ایران، به نام«خونین‌شهر»شناخته می شد. ارتش متجاوزِ «صدام تکریتی»، طی ۱۸ ماه، این شهر را به دژی تسخیرناپذیر مبدل ساخت تا مانع از بازگشت آن به ایران اسلامی شود اما مگر می توان با پولاد و آهن، به مصاف ملتی رفت که دل به خدا سپرده باشند؟؟

تصویری که پیش رو دارید، در روز شنبه، مورخه ی ۱۰ آبان ۱۳۵۹ شمسی، در خرمشهر به ثبت رسیده است. «خرمشهر» در این روز، به طور کامل سقوط کرد و این عکس زمانی برداشته شده است که متجاوزان بعثی، پس از ورود به یکی از ساختمان های دولتی، اقدام به جسارت نسبت به پرچم مقدس کشورمان نمودند.

امروز که پرچم سه رنگ ایران با کلمه مقدس «الله»، در گوشه گوشه‌ی کشورمان، در برابر باد و طوفان در اهتزاز است، یاد غیورمردانی را که تاوان جسارت به دین و کشورشان را از متجاوزان گرفتند، گرامی می داریم.

نثار ارواح بلندپروازِ شهدای «عملیات «الی بیت المقدس» صلوات

عکسی منتشر نشده از روزهای دردناک