به گزارشافکارنیوز،شهیندخت مولاوردی درباره برنامه های این معاونت برای اجرای سیاستهای جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبری با بیان این مطلب گفت: نکته مهم در صحبت های مقام معظم رهبری آن است که باید سیاست ها بگونه ای باشد که در آنها افزایش جمعیت به صورت کیفی دنبال شود، اما برخی سعی می کنند اهمیت این حرف کمرنگ جلوه کند.

وی افزود: معاونت نیز برای اجرای سیاستهای جمعیتی تاکیدات رهبری را مورد نظر قرار داده و سعی می کند در برنامه‌ریزی‌ها به چند اصل شامل ارتقای احترام متقابل در خانواده، مشارکت هرچه بیشتر درون خانه و ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای توانمندی خانواده و تقویت آن، ضرروت درک بیشتر از تغییرات اقتصادی بر ساختار خانواده، تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مدنی و ارزیابی دقیق دوره‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده، توجه کند.

مولاوردی با اشاره به ایجاد نگرانی برخی کارشناسان مبنی برای فروپاشی نهاد خانواده گفت: تغییرات ساختار اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و کاهش باروری، توجه ویژه زنان به اشتغال و استقلال اقتصادی زمینه هایی است که دولت باید در اجرای برنامه های ارتقای سلامت خانواده به آنها توجه ویژه کند.

هفته‌ای ۲۰ شکایت از اخراج‌ زنان به دلیل مرخصی زایمان


وی درباره اجرایی شدن افزیش مرخصی زایمان نیز توضیح داد: ما اقدامات لازم را برای افزایش مرخصی زایمان انجام داده ایم و در انتظار ابلاغ بودجه ای آن هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: البته برای افزایش مرخصی زایمان زنان باید امتیازات ویژه ای مانند ایجاد ساعت کار شناور برای مادران در نظر بگیریم، چرا که بسیاری از زنان شاغل پس از مرخصی زایمان شغل خود را از دست می دهند.

به گفته وی، در حال حاضر معاونت زنان هفته ای ۲۰ شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان دریافت می کند و با توجه به این شرایط بهتر است به جای تقلیل ساعت کاری ساعت کاری شناور برای مادران در نظر گرفته شود و همزمان با آن مهدکودک در کنار محل کار زنان ایجاد شود.