به گزارشافکارنیوز،مصوبه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سوم خرداد ماه جاری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.