به گزارشافکارنیوز،دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسوول روزنامه بهار که پیشتر توسط همین شعبه به دلیل برخی اتهامات به شش ماه توقیف محکوم شده است، به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی، اتهامات مدیر مسوول روزنامه بهار فعالیت تبلیغی علیه نظام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند و نقل مطلب از گروه های مخالف داخلی به نحوی که تبلیغ آن گروه ها محسوب می شود، عنوان شده است.

در نهایت پس از قرائت کیفرخواست و اخذ دفاع از متهم، هیات منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شد و متهم را در عناوین اتهامی یاد شده مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.