به گزارشافکارنیوز،زهرا سجادی گفت: بهینه سازی اوقات فراغت جوانان یکی از مسائل مهمی است که در صورتیکه نهادها و مسئولان فرهنگی کشور نسبت به آن غفلت داشته باشند باید شاهد عواقب جبران ناپذیری باشیم.

وی ادامه داد: زمانیکه‌ وقت آزاد خانم‌ها زیاد باشد و تفریح سالمی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده باشد وسایلی مانند ماهواره و ابزارهای نوین ارتباطی در لحظات تنهایی همدم آنها می‌شود که یکی از تبعات استفاده از ماهواره در خانه‌ها ترویج استفاده از سیگار و قلیان به عنوان یک پز و کلاس روشنفکری است.

سجادی اظهار داشت: این موضوع هم اکنون به عنوان یک هشدار جدی است که باید مسئولان فرهنگی با فرهنگ سازی جلوی این مشکل را بگیرند.

وی ادامه داد: دشمن هم اکنون قصد دارد به مسائل و مشکلات زنان و دختران دامن بزند و این یک از نقشه‌های آنان است تا مادران آینده را به سمت اعتیاد بکشد چون در اینصورت آینده جامعه دچار مشکل می‌شود.

سجادی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و اشتغالزایی از جمله اقداماتی است که باید مسئولان به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند چراکه زنان نیمه پنهان و آینده ساز جامعه هستند و اگر این نیمه دچار مشکل شود سلامت و امنیت جامعه به خطر می افتد.

وی ادامه داد: اگر مسئولان فرهنگی و متولیان این موضوع اقدامات جدی را انجام ندهند به مشکلاتی بر میخوریم که تا کنون تصور آن مشکلات را هم نداشتیم.