به گزارشافکارنیوز،سرگرد محمدحسین هاشمی گفت: ساعت یک بامداد، هشتم خردادماه امسال، طی خبر واصله از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ مبنی بر درگیری دسته جمعی واحد گشت کلانتری ۱۷۱مصطفی خمینی به آدرس مرتضی گرد اعزام شد.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص می شود که ۵۰ نفر در محل با همدیگر درگیر شده اند که به تذکرات و هشدارهای پلیس توجه نمی کنند که با عنایت به حساسیت موضوع و با توجه به شلوغی محل و شدت درگیری، هفت نفر از نزاع کنندگان که از ناحیه سر و دست و صورت دچار ضرب و جرح شده بودند با هماهنگی مرکز پیام دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند.

رییس کلانتری ۱۷۱مصطفی خمینی با بیان اینکه در بازجویی از متهمان و تحقیق در مورد علت درگیری مشخص شد علت درگیری خالی کردن نخاله بار خاور در زمین های اطراف منطقه «مرتضی گرد» بوده است، گفت: ظاهرا ملک متعلق به یکی از اعضای نزاع کننده به نام «رحیم» بوده که به راننده خاور به نام «جعفر» اعتراض می کنند که چرا در زمین های ما نخاله خالی می کنید که درگیری شروع و طرفین با دعوت از دوستان و اقوام خویش به درگیری بیشتر مبادرت و منجر به مجروح شدن چندین نفر در درگیری می شوند.

سرگرد هاشمی افزود: در نهایت همه متهمان پس از دستگیری به دلیل اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در محل به مقام قضایی ارجاع شدند.