به گزارشافکارنیوز،دکتر منتظری با بیان این مطلب بیان کرد: به ازای هر سفر با مترو ۶۵/۰ لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین انجتم می شود که با احتساب تحقق ۵ میلیارد جابه جایی توسط مترو تهران تاکنون حدود ۱ میلیارد دلار صرفه جویی در مصرف بنزین صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر خط مترو حدود ۲۰ کیلومتر طول دارد و ساخت هر کیلومتر مترو نیز حدود ۵۰ میلیون دلار هزینه می برد با صرفه جویی ۱ میلیارد دلاری در مصرف سوخت می توان گفت که هزینه احداثیک خط مترو تاکنون به دست آمده است.

منتظری تصریح کرد: توسعه خطوط مترو علاوه بر اینکه سفرهایی ایمن، آسان، سریع و راحت را برای شهروندان محقق می کند کاهش ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و خسارتهای ناشی از آن را به دنبال دارد.

مدير هماهنگي اتحاديه بين المللي حمل و نقل عمومي در ايران با بيان اينكه توسعه مترو امروز یکی از مطالبات اصلی شهروندان تهرانی محسوب میشود گفت: توسعه خطوط مترو در تهران طي سالهاي اخير قابل توجه بوده است.