به گزارشافکارنیوز،تعدادی از دانش آموزان پایه سوم متوسطه در رشته های ریاضی و علوم تجربی در شهرهای تهران و مشهد در تماس با این خبرگزاری نسبت به سخت بودن سئوالات امتحان نهایی و اینکه سوالات خارج از کتاب های درسی طراحی شده است، معترض بودند.

یکی از این دانش آموزان که در رشته ریاضی پایه سوم متوسطه است، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: امتحانات نهایی درس های دین و زندگی، جبر و احتمال و فیزیک خارج از محتوای کتاب های درسی بوده است و اکثریت دانش آموزان این موضوع را تایید می کنند.

او توضیح می دهد: دانش آموزان شهر مشهد پس از امتحان دین و زندگی و جبر و احتمال به آموزش و پرورش شهر مشهد مراجعه کرده اما در نهایت آنها گفتند که سئوالات از تهران طراحی شده و ما هیچ دخالتی در تدوین این سوالات نداشتیم، ما موضوع را به نماینده مشهد در مجلس نیز گفته ایم و ایشان نیز قول پیگیری داده اند.

یکی دیگر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه در رشته تجربی نسبت به سخت بودن سوالات درس زیست شناسی معترض بوده و می گوید: سئوالات طراحی شده در مقایسه با سئوالات سال گذشته بسیار مشکل و حتی تعدادی از سئوالات خارج از کتاب درسی بوده است.

او توضیحات خود را اینگونه تکمیل می کند: بسیاری از دانش آموزان به این نتیجه رسیده اند که با توجه به تاثیرگذاری نتایج امتحانات نهایی در کنکور، مسئولان آموزش و پرورش سئوالات امتحانات را سخت و حتی در برخی موارد خارج از کتاب طراحی می کنند که این روند در پذیرش کنکور آنها تاثیرگذار باشد.

نتایج امتحانات نهایی امسال ۳۰ درصد در قبولی کنکور تاثیرگذار است.

آموزش و پرورش: تمامی سئوالات برگرفته از کتابهای درسی است


اما در این میان عبدالرسول عمادی ضمن تکذیب سخت بودن امتحانات می گوید: تمامی سئوالات برگرفته از محتوای کتاب های درسی بوده است و نمی توان ادعای دانش آموزان را مبنی بر سخت بودن امتحانات نهایی تایید کرد.

او توضیح می دهد: هیچ کدام از مصححان برگه های امتحانی و معلمان این موضوع را تایید نمی کنند و حتی براساس نتایجی که از حوزه های تصحیح اعلام شده است، میانگین نمرات و درصد قبولی دانش آموزان در درس های جبر و ریاضی و دین و زندگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

نتایج امتحانات تا پایان خرداد اعلام می شود


عمادی همچنین درباره اعلام زمان نتایج امتحانات نیز می گوید: امتحانات دانش آموزان تا ۲۱ خرداد ماه به اتمام می رسد و نتایج آن یک هفته پس از امتحانات و نهایتاً تا پایان خرداد ماه اعلام می شود.