به گزارشافکارنیوز،حسن کریمیان با بیان این مطلب اظهار کرد: با جدیت به دنبال آن هستیم که تفکیک زباله های خشک و تر را از مبدا در تهران محقق کنیم و به نقطه ای برسیم که میزان زباله های خشک حداقل به ۳۰ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: طرح تفکیک زباله ها از مبدا در ۱۸ منطقه شهر تهران آغاز شده و در ۴ منطقه دیگر نیز به زودی اجرا خواهد شد که امید است طی ۳ سال بتوانیم با اجرای این طرح میزان زباله های خشک تهران را به ۳۰ درصد افزایش دهیم و در گام های بعدی این میزان را به ۴۰ درصد برسانیم.

کریمیان گفت: روزانه بالغ بر ۱.۵ میلیارد تومان هزینه جمع آوری زباله های پایتخت می شود که در صورت همکاری شهروندان در تفکیک و تحویل به موقع زباله ها به عوامل اجرایی، هزینه ها در این زمینه کاهش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، آموزش چهره به چهره به شهروندان در سطح محلات مختلف آغاز شده و بیش از ۳۳۰ آموزشگر به درب منازل شهروندان مراجعه می کنند.

مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران تصريح كرد: در مرحله بعد اميد است به سمتي برويم كه مخازن جداگانه اي براي انواع زباله هاي خشك مانند شيشه، كاغذ، فلز و... درسطح شهر نصب شود.