به گزارشافکارنیوز،ساعت چهار صبح امروز یک آتش سوزی در واحد گسپلنت CR۱ پالایشگاه آبادان رخ داد که با حضور به موقع نیروهای واحد آتش نشانی پالایشگاه آتش سریعا مهار شد.

واحدهای آتش نشانی با حضور به موقع در محل و استفاده از لوازم ایمن و خطوط آب آتش نشانی توانستند در واکنشی سریع آتش را مهار کنند.

در جریان این آتش سوزی چهار نفر دچار گاز گرفتگی خفیف شدند که سریعا به بیمارستان امام خمینی(ره) اعزام و درمان سرپایی شدند.

با تلاش بی وقفه کارکنان واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان، واحد مربوطه پس از رفع مشکل در ساعت ۸ و سی دقیقه صبح امروز وارد مدار کار شد.

خسارت مالی وارد آمده در اثر این آتش سوزی هنوز برآورد نشده است.