به گزارشافکارنیوز،متهم این پرونده جنایی که ساعاتی پس از ارتکاب قتل خود را به نیروهای انتظامی معرفی کرده بود درباره رفیق کشی در ساختمان نیمه ساز، به قاضی موحدی راد گفت: روز حادثه چند نفر از دوستانم مرا به زور سوار خودروی پراید کردند.

«م»(مقتول) راننده بود و «الف» هم سمت شاگرد نشسته بود، ۲ نفر دیگر هم مرا در صندلی عقب قرار دادند و به طرف پارک حرکت کردند. آن جا آن ۲ نفر که کنار من نشسته بودند پیاده شدند سپس خودرو را در خیابان قاسمی متوقف کردند و من و «م» از داخل کوچه های باریک شهرک صابر به طرف ساختمان نیمه ساز رفتیم. او جلوتر حرکت می کرد و من هم پشت سر او می رفتم.

وی در پاسخ به سوال قاضی که پرسید ساختمان نیمه ساز برق نداشت؟ گفت: ما با روشنایی چراغ تلفن همراه حرکت می کردیم. آ ن جا به من مشروب داد ولی خودش نخورد. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مقام قضایی که چرا فرار نکردی؟ گفت: می ترسیدم مرا با چاقو بزند! چون فکر می کردم داخل جیبش چاقو دارد!

متهم پرونده رفیق کشی ادامه داد: ما به خاطر یک سری مسائل اخلاقی با هم درگیر شدیم اما من فقط او را هل دادم و فرار کردم.

«الف» یکی دیگر از دوستان متهم نیز به قاضی ویژه قتل عمد گفت: حدود ۲۰ دقیقه با تلفن تماس می گرفتیم ولی هیچ کدام از دوستانمان پاسخ نمی دادند. به ناچار در خانه «م» رفتیم اما خانواده اش گفتند او منزل نیست. ۳ نفری به داخل ساختمان رفتیم که با پیکر غرق به خون «م» روبه رو شدیم. او را داخل پتو گذاشتیم و با موتورسیکلت تا یک آژانس تلفنی بردیم و از آن جا با راننده آژانس او را به بیمارستان فارابی رساندیم ولی او به دلیل شدت جراحات جان باخت.

اين گزارش حاکي است: در پي اعترافات صريح وي، قاضي موحدي راد دستور بازداشت موقت او را صادر کرد تا تحقيقات بيشتري درباره ادعاهاي متهم و زواياي پنهان اين پرونده جنايي انجام شود.