به گزارشافکارنیوز،پس از ثبت نهایی اولویتهای انتخابی و قبل از برگزاری آزمون، کارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۷ تا۲۱ خرداد با وارد کردن کد رهگیری قابل دریافت و پرینت است.

تعداد ۷۹ هزار و ۳۶۳ نفر در این دوره از آزمون شرکت کرده اند از این تعداد ۵۸ هزار و ۸۰۰ نفر زن و ۲۰ هزار و ۵۶۰ نفر مرد هستند.

این آزمون در ۳۱ مرکز استان و ۷۱ رشته برگزار خواهد شد و داوطلبان پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اولیه می توانند بر اساس نمره علمی، رشته - محل خود را انتخاب کنند.

حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر در ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌های علوم پزشکی پذیرفته می شوند و با احتساب ظرفیت پذیرش دوره‌های شبانه، مجازی، واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی و پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در مجموع ۵ هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های علوم پزشکی پذیرفته خواهند شد.

آزمون کارشناسی ارشد پزشکی امسال، به تفکیک در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه و جمعه ۲۲ و۲۳ خردادماه برگزار میشود که آزمونهای نوبت صبح ساعت ۹ صبح و نوبت عصر ساعت ۱۵ شروع و به مدت ۱۶۱ دقیقه ادامه خواهد داشت.