به گزارشافکارنیوز،محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در خصوص «طرح دریافت وجه در کلاس‌های فوق برنامه روزهای پنج‌شنبه‌» اظهار داشت: قرار شده است آموزش و پرورش برنامه‌های خود را در این خصوص به کمیسیون آموزش ارائه دهد و جلساتی داشته باشیم؛ در نتیجه صبر می‌کنیم تا رسماً اعلام شود و بعد نظرمان را در این خصوص می‌دهیم.

وی در خصوص نارضایتی فرهنگیان از بیمه طلایی افزود: چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشت و با وی صحبتی داشتیم؛ تا دو هفته گذشته نیز خدمات عینک و دندانپزشکی تحت پوشش قرار نداشت و این یکی از دلایل نارضایتی فرهنگیان بود که وزیر آموزش و پرورش گفت در این خصوص برنامهریزی کردیم تا در همین خرداد ماه خدمات دندانپزشکی و عینک نیز تحت پوشش قرار گیرد.