به گزارش افکارنیوز، عمران مرادی با اشاره به مهم ترین رویدادهای نجومی هفته جاری اظهار داشت: در هفته جاری می توانیم سیاره های عُطارِد، زحل، مریخ و مشتری را با توجه به نشانه هایی شناسایی و به رصد آنها بپردازیم.

وی افزود: اوایل هفته جاری سیاره عطارد در شرایط رصدی خوبی به سر می برد به گونه ای که از زمان غروب آفتاب در افق غرب به خوبی قابل مشاهده است.

این کارشناس نجوم بیان داشت: از ابتدای غروب آفتاب در افق پایین به ترتیب سیاره عطارد، سپس مریخ در مجاورت ماه مشاهده می شود و در افق بالاتر نیز سیاره زحل قابل رصد است.

وی ادامه داد: امشب سیاره مریخ به ماه بسیار نزدیک و در حالت مقارنه قرار می گیرد اما از فردا شب آرام آرام به سیاره زحل نزدیک تر می شود به گونه ای که در اواسط هفته با قرارگرفتن در نزدیک ترین فاصله خود با ماه فرصت مناسبی برای عکاسی نجومی فراهم می آورد.

عمرانی اضافه کرد: در این هفته همچنین صور فلکی جبّار، جوز، صور با آسمان شب ها خداحافظی می کنند و به جای آنها صور فلکی تابستانی، مانند صورت فلکی عقرب، رخ می نمایانند.

وی بیان داشت: در اواخر هفته ماه از سیاره زحل عبور کرده و به صورت فلکی عقرب نزدیک می شود به گونه ای که از ساعت ۸ تا ۹ شب ماه اگر به سمت جنوب شرق نگاه کنیم ماه به سمت صورت فلکی عقرب قرار دارد.