افکارنیوز

- دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری با سفر به مازندران، از مناطق سیل زده روستاهای ساری و بهشهر بازدید کرد. جالب آنکه در این شرایط بحرانی برای نوبخت گوسفند هم قربانی کردند! اینکه اینکار توسط مردم گرفتار در سیل صورت گرفته یا برای خوش خدمتی توسط افراد دیگر، الله اعلم!