به گزارش افکارنیوز، ولی الله نصر با اشاره به اینکه ۶۵ درصد کودکان خیابانی اتباع بیگانه هستند، گفت: براساس بررسی های انجام شده ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان خیابانی توسط باندها و گروههای سازمان دهی شده کار می کنند.

وی افزود: در پژوهشی که در استان تهران در دو مرکز یاسر و بعثت انجام شد مشخص گردید که درصد بالایی از کودکان کار و خیابان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند و این اتباع عمدتا افغانی و پاکستانی هستند.

وی گفت: کودکان کار اتباع بیگانه شناسنامه ندارند و بصورت غیر قانونی وارد کشور شده اند به همین دلیل با مشکل تحصیل مواجه هستند.

مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار داشت: با توجه به اینکه این کودکان شرایط خاصی دارند به همین دلیل دفتر اتباع خارجه وزارت کشور باید به این قضیه ورود پیدا کند و بسیاری از این کودکان رد مرز شوند و افرادی که کارت اقامت دارند نیز زمینه تحصیلشان قانونی شان فراهم شود.

وی در مورد ستاد ساماندهی کودکان خیابانی نیز افزود: در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۸۴ هیچ صحبتی از اتباع خارجی وزارت کشور نشده بود و این آیین نامه بعد از ۸ سال با حضور علی ربیعی وزیر تعاون و رفاه تشکیل جلسه داد و دبیر خانه دائمی آن نیز تشکیل خواهد شد که اولین وظیفه آن اصلاح آیین نامه است که با این کار دفتر امور اتباع خارجی نیز برای کمک به اتباع بیگانه گنجانده خواهد شد.

نصر به تحصیل کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: براساس بررسی انجام شده ۶۴ درصد این کودکان بی سواد و مابقی از سطح سواد اندکی برخوردار بودند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد کودکان کار و خیابان در خانواده با جمعیت ۵ نفر به بالا زندگی می کنند، تاکید کرد: همچنین ۶۰ درصد کودکان با خانواده و اقوام خود و ۹ درصد نیز با دوستان و ۱۲ درصد کودکان نیز بی خانمان و کودک بیرون بوده و خانه برای آنان مفهومی نداشته است.

وی در مورد کودکان خیاباتی معتاد نیز افزود: چنانچه موردی در میان کودکان خیابانی از اعتیاد مشاهده شود به مراکز ترک اعتیاد داخل سازمان و یا وزارت بهداشت فرستاده می شود و با توجه به اینکه وزارت بهداشت یک عضو از ستاد ساماندهی کودکان خیابانی است انتظار ما این است که کمی بیشتر در رابطه با درمان اعتیاد کودکان به سازمان بهزیستی کمک کند.