به گزارشافکارنیوز،در مورخه ۲۲ تیرماه۹۲ فردی با مراجعه به کلانتری ۱۴۲ کن به مأموران اعلام کرد که دخترش در مسیر محل کار خود به سمت منزل ناپدید شده و دیگر هیچ خبری از وی نیست.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع فقدان افراد و به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

پدر فقدانی پس از حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: دخترم هدی(متولد ۱۳۶۵) درزمینه طراحی در یک شرکت تبلیغاتی در منطقه شهران و در نزدیکی محل سکونتمان مشغول به کار بود تا اینکه در مورخه ۲۰ تیرماه ۹۲ بنابر اظهارات همکارانش از محل کارش خارج شد اما پس از آن به منزل مراجعه نداشته است.

با آغاز تحقیقات، کارآگاهان در مرحله اول به بررسی سوابق بیمارستان ها، پزشکی قانونی و … درغرب تهران و درادامه شهر تهران پرداختند اما هیچگونه نشان و خبری از فقدانی بدست نیامد.

تحقیقات صورت گرفته از اعضای خانواده و دوستان و همکاران فقدانی نیز حکایت از آن داشت که وی با هیچکدام از اعضای خانواده یا دوستان و همکارانش اختلاف یا مشکلی نداشته است؛ در ادامه بررسی بانک اطلاعات اجساد ناشناس نیز در دستور کار قرار گرفت اما در این خصوص نیز اخبار و اطلاعاتی مبنی بر شناسایی فقدانی بدست نیامد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبر گفت : با توجه به ادامه رسیدگی به این پرونده ، دستور انتشار تصویر فقدانی از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که اطلاعاتی در خصوص سرنوشت فقدانی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۵۱۰۵۵۵۱۱ در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.