به گزارش افکارنیوز، دکتر مهدی پیرصالحی در گفتگو با خبرنگار اظهارداشت: قاچاقچیان خیلی تمایل ندارند که دنبال قاچاق داروهای ارزان قیمت باشند که سود کمتری دارد. بلکه سراغ داروهای گران قیمت می روند که معمولا داروهای بیماران خاص و سرطانی است.

وی در ارتباط با روش کنترل داروهای قاچاق در مرزهای کشور، گفت: در موضوع قاچاق دو بحثداریم. یکی ورود داروی قاچاق و دیگری خروج داروی قاچاق است.

پیرصالحی در پاسخ به این سئوال که بیشترین مشکل ما مربوط به ورود داروی قاچاق است یا خروج، افزود: مشکل ورود داروی قاچاق این است که ما نمی دانیم چه کیفیتی دارد و ممکن است خطراتی برای مردم داشته باشد. و یا اینکه خیلی از داروهای ماهوره ای هستند که وارد می شود و البته از نظر ما هیچکدام از داروهای ماهواره ای کیفیت ندارند، چون اگر داشتند، می آمدند داخل کشور ثبت می شدند.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: دارویی که از ماهواره تبلیغ می شود، یعنی اینکه کیفیت لازم را ندارد.

وی افزود: بحثدیگر در مقوله قاچاق دارو، خروج دارو از کشور است.

پیرصالحی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و کاهش قیمت دارو، گفت: با توجه به کاهش قیمت دارو در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، بیمار می تواند با نسخه های جعلی و… دارو را با قیمت ارزان تر در بیمارستان تهیه کند و از کشور خارج شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، معاونین غذا و دارو در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور می بایست بر این موضوع نظارت کرده و دقت کنند که داروی تجویزی در بیمارستان مصرف شود.

پیرصالحی، کنترل دارو در مرزها را وظیفه نیروی انتظامی دانست و گفت: متاسفانه وسعت مرزهای جغرافیایی کشور به اندازه ای بزرگ و گسترده است که نمی توان قاچاق دارو را صد درصد نظارت کرد.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که سازمان غذا و دارو چگونه می تواند بر نحوه مصرف دارو در بیمارستانها نظارت کند، افزود: بحثکنترل مصرف دارو در بیمارستانها، بیشتر با تنظیم گاید لاین هاست که دقیقا برای چه بیماری چه دارویی و به چه تعدادی می شود مصرف کرد.

وی با اشاره به همکاری معاونت های درمان و غذا و دارو برای تهیه گاید لاین های مصرف دارو در بیمارستانها، گفت: با تنظیم این گاید لاین ها، دقیقا می دانند بیمار چه دارویی و به چه میزان نیاز دارد که در بیمارستان مصرف شود.