به گزارش افکارنیوز، عيسي فرهادی با اشاره به کمبود حداقل ۲۰ درصدی آب در پایتخت اظهار داشت: آن میزان برفي که قبلا در کشور داشتیم همین میزان به باران تبدیل شده و همین امر موجب شده است تا امسال حداقل، کمبود آب داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه قطعا نمی‌توانیم از جای دیگری برای پایتخت آب تهیه کنیم، افزود: اگر جلوی مصرف بی‌رویه فعلی گرفته نشود، قطعا سهمیه بندی آب را خواهیم داشت که این سهمیه‌بندی در تابستان و یا اوایل پاییز اعمال خواهد شد.

فرهادي با اشاره به اینکه در جهان سوم متاسفانه برای توسعه شاهد تخریب محیط زیست هستیم، گفت: در کشور ما حدود ۸۰ درصد قناتها به دلیل لایروبینشدن صحیح خشک شده است و از سوی دیگر در بحث صنعت تهران رعایت مسائل زیست محیطی بعضا صورت نمیگیرد که در این خصوص باید کارخانجات ما درصدی را برای حفظ محیط زیست و جبران تخریبهای خود درنظر بگیرند.