به گزارش افکارنیوز، سال ۹۲ مجموعا ۵۲ هزار و ۳۳۴ نفر از شهروندان تهرانی جان خود را از دست داده و در بهشت زهرا تهران دفن شده اند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۱۸۵ نفر مرد، ۲۰ هزار و ۳۵۳ نفر زن و هزار و ۷۹۶ نوزاد بوده‌اند.

براساس این گزارش، بیشترین علت مرگ تهرانی ها ایست قلبی بوده چنانچه ۶ هزار و ۶۲۰ نفر به این دلیل جان خود را از دست داده اند و کمترین علت فوت نیز با تنها یک مورد مربوط به سل دستگاه تنفسی بوده است.

همچنین در سال گذشته، بیشترین میزان متوفیان مربوط به منطقه ۲۲ و کمترین آنها مربوط به منطقه ۴ شهر تهران بوده است.

همچنین براساس آمار از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد ماه در مجموع ۱۱ هزار و ۱۳۳ شهروند تهرانی جان خود را از دست داده اند که امسال نیز بیشترین فوت شدگان مردها بوده اند؛ چنانچه از ابتدای سال ۶ هزار و۴۳۷ مرد، ۴ هزار و ۲۹۴ زن و ۴۰۲ نوزاد در بهشت زهرا تهران دفن شده اند.

از ابتدای سال ایست قلبی همچنین بیشترین علت مرگ تهرانی ها بوده و منطقه ۲۲ کمترین میزان فوت و منطقه ۱۰ بیشترین میزان فوت را داشته اند.

براساس این گزارش وضعیت آمار فوت شدگان و دفن شدگان در بهشت زهرا تهران در سال ۹۲ و ۹۳ به شرح ذیل است: