به گزارش افکارنیوز، سید رحیم میرشاهولد، در پاسخ به این پرسش که برخی از مدارس دولتی شرط ارائه کارنامه به خانواده‌ها را پرداخت شهریه اعلام می‌کنند، اظهار داشت: هیچ یک از مدیران مدارس دولتی اجازه ندارند به ازای دریافت پول، کارنامه دانش‌آموزان را ارائه کنند و این موضوع خلاف قانون است.

وی افزود: به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که مدیر یک مدرسه دولتی به ازای دریافت وجه کارنامه دانش‌آموز را پرداخت کند و با این موارد برخورد جدی می‌شود و تا کنون مدیر دو مدرسه دولتی به دلیل ارائه کارنامه به ازای دریافت وجه، لغو ابلاغ شدند.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: خانوادهها در صورت مشاهده چنین مواردی، تخلفات را به ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مناطق آموزش و پرورش گزارش کنند.