به گزارش افکارنیوز، خسروانی مقدم، افزود: بخشی از مشکلات مربوط به تأمین دارو و مربوط به افزایش قیمت داروهای کشوری است که تأمین اجتماعی هم درگیر آن است.

اما تهیه دارو برای بیماران زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی و بستری در مراکز درمانی سازمان براساس روند خود انجام می‌گیرد و هر دارویی با هر قیمت به طور حتم برای بیماران فراهم ی‌شود و از این نظر سقف مالی وجود ندارد.

وی ادامه داد: داروی بیماران خاص صعبالعلاج و مزمن نیز در اختیار داروخانهها طرف قرارداد سازمان قرار داده میشود اما برخی از این بیماران انتظار دارند که داروهای مورد نیاز خود را به تعداد زیاد دریافت کنند باید توجه داشت که این اقدام هم از نظر علمی و اخلاق پزشکی عملیاتی نیست زیرا اگر در یک محدودیت زمانی قرار باشد داروهای بیشتری در اختیار این بیماران قرار گیرد کمبود دارو به وجود میآید.