به گزارش افکارنیوز، محمد محمدی فرد به برگزاری همایش علمی رفتارهای حمایت گرانه در عصر جهانی شدن اشاره کرد و گفت: ضرورت تقویت ادبیات دیپلماسی حمایتگری در سطح بین الملل و تبیین ابعاد سازو کارهای بین المللی حمایت از محرومان و لزوم جهانی شدن ایده ها و رفتارهای حمایت گرایانه با نقش آفرینی بازیگران فراملی و درون ملی در دو مجموعه کمیته امداد و مرکز ملی مطالعات جهانی شدن وابسته به نهاد ریاست جمهوری برگزار می شوند که در همین راستا برنامه ریزی برای برگزاری این همایش صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در این همایش ضمن آشناسازی اندیشمندان، صاحبنظران با مدل حمایت گری این نهاد، به تبیین ویژگی ها و ظرفیت های دنیای جهانی شده برای توانمندسازی محرومان و انتقال و تعادل تجربیات در زمینه حمایت های اجتماعی در سطح بین الملل پرداخته می شود، تاکید کرد: این همایش در چهار حوزه بنیادهای دینی، ابعاد اقتصادی، جنبه های اجتماعی فرهنگی و ابعاد سیاسی و حقوقی در نیمه دوم مهرماه سال جاری به صورت ملی در سالن همایش های غدیر مجتمع اداری فرهنگی ولایت کمیته امداد برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده امور بین الملل کمیته امداد امام خمینی(ره) در مورد ارسال محموله غذایی برای آوارگان عراقی نیز گفت: با تثبیت اوضاع و فروکش کردن التهابات در این منطقه دومین محموله نیز از سوی کمیته امداد برای آوارگان عراقی ارسال خواهد شد.

به گفته وی، این محموله ها بخاطر بحران هایی که طی ماه های اخیر در کشور عراق صورت گرفته است و به منظور کمک به آسیب دیدگان و در راستای حمایت های بشردوستانه انجام می شود همچنین در کشور عراق نیز ۲۵ هزار صندوق صدقات توزیع شد و طرح اکرام در افغانستان و در سومالی نیز طرح توزیع صدقات اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در۶۰ کشور دنیا نمایندگی دارد، گفت: سعی کردیم که از مجموعه ارتباطات خود براساس اتکا به منابع محلی بومی و همچنین توانمندسازی اقتصادی خانواده ها به ویژه از طریق حرفه آموزی و پرداخت وام های اشتغالزایی در حمایت از نیازمندان گام هایی اساسی برداریم.

وی افزود:همچنین در مواقع بحران نیز با اعلام فراخوان های ملی از ظرفیت مشارکت های مردمی برای کمک به مردم نیازمند بهره مند می شویم.