به گزارش افکارنیوز، روز سه شنبه ریزش یک ساختمان دو طبقه مسکونی در خیابان سنایی و افتادن یک دکل مخابراتی باعثمرگ یک شهروند شد.

یکی از ساکنان این ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت اصلی ریزش ساختمان گودبرداری ساختمان مجاور بود چرا که از دو روز قبل دیوار مغازه زیر ساختمان ترک برداشته و ساکنان اعتراضشان را به مالک زمین گودبرداری شده اعلام کردند که مالک نیز مدعی شد روز بعد موضوع را پیگیری می کند که متاسفانه این حادثه رخ داد.

وی در مورد نقش دکل مخابراتی در این حادثه گفت: ۸ سال است که این دکل در این ساختمان نصب شده است و ما به صورت دوره ای میزان استقامت و پایداری آن را کنترل می کردیم. متاسفانه عده ای می خواهند در این رابطه رفع مسئولیت کنند و کار غیرقانونی گودبرداری مد نظر قرار نگیرد.

وی ادامه داد: مرد جوانی که ساکن طبقه دوم ساختمان بوده است متاسفانه جانش را در این حادثه از دست داد و تمامی اهالی از مالک زمینی که گودبرداری شده است شکایت کرده و منتظر نظر کارشناس دادگستری هستیم. این در حالی است که مالک ساختمان مدعی است ساختمان بیمه بوده و در صورت مشخص شدن قصور تمامی خسارتها را می پردازد.

وی در پایان گفت: علاوه بر ساختمان تخریب شده خانه مجاور نیز چندین ترک بزرگ برداشته و امکان ریزش آن نیز وجود دارد.