وطن امروز:اصغر قطبزاده گفت: در خرداد ماهجاري در پی تماس تلفني از بيمارستان فاطمهًْالزهرا حاجيآباد، ماموران پليس آگاهي بلافاصله به آنجا مراجعه کرده و با جسد غرق در خون جواني مواجه شدند و مشخص شد قربانی از ناحيه پشت ران پاي چپ مورد اصابت يك ضربه چاقو قرار گرفته و به علت خونريزي شديد به کام مرگ فرو رفته است.

وي افزود: ماموران بلافاصله موفق به شناسايي عامل قتل جوان ۱۸ ساله شدند. رئيس پليس آگاهي در ادامه بيان داشت: ماموران به مخفيگاه، متهم مراجعه و در يك اقدام ضربتي وي را دستگير و براي بازجويي به اداره آگاهي منتقل كردند. به گفته قطبزاده متهم در بازجویيهاي فني و پليسي اعتراف كرده و گفت: قربانی از اهالي روستاي تزرج بوده و براي حضور در يك عروسي به روستاي ما آمده بود كه متوجه شدم به خواهر دوستم متلك و حرف ركيك گفته و من نيز با او گلاويز شدم و با چاقوي آشپزخانه كه همراه داشتم يك ضربه به ران او وارد كرده و از صحنه گريختم.