سيدحسين سيدموسوي مسئول روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد با اعلام اين خبر گفت: ضارب دانشجوي دختر دانشگاه فردوسي مشهد كه توسط نيروي انتظامي مشهد شناسايي شده بود، روز گذشته دستگير شد.

به گزارش فارس، وی افزود: تمامی اخبار و شایعه‌ها در خصوص تجاوز به این دانشجوی دختر را تکذیب می‌کنم و طبق مستندات از زمان ورود این دانشجو به دانشگاه فردوسی مشهد تا زمان تماس با اورژانس تنها شش دقیقه زمان سپری شده و ضارب دستگیر شده در این فاصله کوتاه زمانی فرصتی برای آزار و اذیت این دانشجو نداشته است.

سیدموسوی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی بلافاصله پس از دستگیری ضارب این دانشجو، صحنه درگیری را بازسازی کرده است و این ضارب در حال حاضر برای ادامه مراحل قانونی در اختیار نیروی انتظامی است.

مسئول روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: ضارب دستگیر شده در بازجویی اولیه اعتراف کرده است که تنها یک ضربه به دانشجوی دختر زده و بعد از آن صحنه را ترک کرده است.

براساس اين گزارش، هفته گذشته يك دانشجوي دختر دانشگاه فردوسي مشهد پس از ورود به اين دانشگاه از ناحيه گونه مضروب شد كه رسانههاي معاند نظام بحث تجاوز به اين دانشجو را مطرح كرده و با مانور رسانهاي بر روي اين شايعه بناي ايجاد آشوب در دانشگاهها داشتند كه پزشكي قانوني و حتي پدر و مادر اين دختر دانشجو در گفتوگو با خبرگزاري فارس، تجاوز به اين دانشجو را رد كردند.