براساس گزارش اين دپارتمان كه در رسانههاي رسمي آمريكا منتشر شده است، براساس برنامه جديد دپارتمان امنيت اجتماعي ايالت نيويورك و نواحي اطراف دختران و پسران مجرد و افرادي كه بدون كودك وارد پاركهاي بازي ميشوند قبض جريمه دريافت ميكنند. همچنين مبلغ اين قبضها ۵۰ دلار و بالاتر تعيين شده است.

یکی از افراد مجردی که براساس این قانون جدید جریمه شده است در این باره به مجله «وال استریت» خاطرنشان کرد: به همراه دوستم برای استراحت چند دقیقه‌ای به یک پارک که محل بازی کودکان بود رفتیم، اما چند ثانیه نگذشته بود که دو مامور پلیس به سمت ما آمده و دو قبض جریمه ۵۰ دلاری برایمان صادر کردند.

این زن جوان در ادامه خاطرنشان کرد: من و دوستم کاملا گیج شده بودیم. مامورین به ما گفتند که براساس قانون جدید دپارتمان امنیت اجتماعی ایالت نیویورک نشستن افراد مجرد در پارک‌های بازی ممنوع است و تنها افرادی که کودکی به همراه دارند می‌توانند از این اماکن استفاده کنند.

به گزارش ايسنا، براساس اين قانون جديد زوجهاي جواني هم كه فرزندي ندارند اجازه ورود به پاركهاي ايالت نيويورك به آنان داده نميشود. هچنين دليل مجريان اين قانون اين است كه حضور افراد مجرد و كسانيكه فرزندي ندارند براي كودكان خطرآفرين است و باعث ايجاد ترس و وحشت يا بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در آنان ميشود. با اين حال، اكثر افرادي كه از آنان در مورد اين قانون جديد سوال شد اعلام كردند كه اين برنامه واقعا يك عملكرد مضحك است.