نيروهاي امنيتي لبنان اخيرا يك خودروي كشاورزي كه لولههاي آب مورد استفاده در زهكشي زمينهاي زراعي را حمل ميكرده را توقيف كردهاند كه مقادير قابل توجهي سلاحهاي جنگي در آن كار گذاشته شده بود.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه لبنانی " الاخبار " نوشت، این سلاح‌ها در ناحیه بقاع مرکزی در این خودرو جاسازی شده و اطلاعات موجود حاکی از آن است که این خودرو هفته گذشته با تدابیر شدید امنیتی از سوی تعدادی از افراد مسلح به یک مرکز حزبی وارد شده و جاسازی سلاح‌ها درون لوله‌های آبرسانی در آنجا صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات موجود احتمال می‌رود که مقصد نهایی این محموله خاک سوریه بود و این خودرو به سوی این کشور رهسپار شده بود.

گروههاي همپيمان غرب و اسرائيل همزمان با ناآراميها در سوريه، تلاش زيادي براي قاچاق سلاح به اين كشور براي گروههاي مخالف براي براندازي دولت بشار اسد در سوريه به كار بستهاند. گروههاي مختلف سوريه همچنين آموزشهاي مختلفي را در خاك لبنان و ساير كشورهاي همسايه سوريه نظير تركيه و اردن ميبينند و وسايل ارتباطي و سلاحهاي مورد نياز خود را از مرزها به داخل سوريه قاچاق ميكنند.