رسیدگی به این پرونده همزمان با طرح شکایت دختر ۱۸ سالهای در کلانتری فردیس کرج در دستور کار پلیس قرار گرفت. روز دوم فروردین امسال به یک فروشگاه لوازم آرایش رفته و یک جفت لنز زیبایی خریدم. سه روز بعد برای امتحان لنزها را ۲۰ دقیقه روی چشمم گذاشتم. وقتی لنزها را برداشتم چشم چپم دچار سوزش شدید شد. یک ساعت بعد هم تمام چشمم قرمز شد. سریع خودم را به یک پزشک عمومی رساندم که او قطرهای داخل چشمم ریخت که نه تنها درد را کمتر نکرد بلکه بیشتر هم شد.زمانی که به خانه بازگشتم لایهای سفید روی چشمم را گرفته بود. با دیدن این صحنه وحشتزده همراه مادرم به بیمارستان فارابی تهران رفتیم.

به گزارش ایران، پزشک متخصص به محض معاینه چشم چپم اعلام کرد علت از عفونت لنز بوده است. بنابراین صبح روز بعد مرا به اتاق عمل بردند. اما ویروس لنز آلوده، قرنیه چشمم را سوراخ کرده بود. در حال حاضر هم بینایی چشم چپم را از دست داده‌ام. پس از این شکایت پرونده برای رسیدگی به دادسرای فردیس فرستاده شد که قاضی شعبه ۲۳ دادسرا، دختر جوان را برای معاینات تخصصی به پزشکی قانونی معرفی کرد. پزشکان هم پس از معاینه چشم شاکی برایش پنج ماه طول درمان تعیین کردند.

صاحب فروشگاه لوازم آرایشی هم برای تحقیقات به دادسرا احضار شد. گفتنی است بسته لنزها دارای دو تاریخ انقضای متفاوت است که تحقیق در اینباره نیز ادامه دارد.